Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), in 14. člena Statuta Občine Ruše (UGSO, št. 25/11, 34/12) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 20. redni seji, dne 26. 4. 2018 sprejel

 

SKLEP

O IZDAJI SOGLASJA K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI RUŠE

 

1. člen

Občinski svet Občine Ruše daje soglasje k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev predlagal izvajalec storitve – Sončni dom Maribor.

 

2. člen

Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša na delovni dan 17,99 EUR/uro, ob nedeljah in praznikih pa 21,58 EUR/uro.

 

3. člen

Občina Ruše subvencionira ceno urne postavke za pomoč družini na domu v višini 14,00 EUR na uro za opravljene storitve ob delavnikih in 15,00 EUR na uro za opravljene storitve ob nedeljah in praznikih. Razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve v višini 3,99 EUR na uro za opravljene storitve ob delavnikih in 6,58 EUR na uro za opravljene storitve ob nedeljah in praznikih.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 5. 2018 dalje.

 

Številka: 122-0012/2018-3

Datum: 26. 4. 2018

 

 

Občina Ruše

 

Uroš Razpet, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor