Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89, Uradni list RS, št. 24/92), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 111/2008) je občinski svet Občine Gorje na 25. seji dne 16.4.2014 sprejel

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI GORJE ZA LETO 2014

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2014 znaša za:

·      zazidana stavbna zemljišča 0,000191486 €

·      nezazidana stavbna zemljišča 0,000048331 €.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2014.

 

Številka: 9000-4/2014-9

Datum: 16.4.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor