Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12), je Občinski svet Občine Gorje na svoji 24. redni seji dne 5.3.2014 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORJE

1.  člen

V 5. členu Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 56/08, v nadaljevanju pravilnik) se črta besedilo »v obdobju 2008-2013«.

2.  člen

27. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

»Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se uporablja za programsko obdobje 2008 - 2014.

3.  člen

Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-2/2014-4

Datum: 5.3.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor