Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 22. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer, (Uradno glasilo slovenskih občin št.35/26.7.2019), objavlja Občina Ljutomer

 

OBVESTILO

O PRIDOBITVI POTRDILA EVROPSKE KOMISIJE O PREJEMU POVZETKA INFORMACIJ O SHEMI DRŽAVNE POMOČI Z IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO SHEME DRŽAVNE POMOČI PO UREDBI KOMISIJE (EU)

ŠT. 702/2014

 

1.   Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Podpora programom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer v programskem obdobju 2019–2020« (št. priglasitve: K-BE179- 5874092-2018). Številka mnenja o skladnosti: 441-8/2019/10, z dne 22. 8. 2019.

 

2.   Obvestilo o identifikacijski številki sheme državne pomoči po skupinski izjemi »Podpora programom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer v programskem obdobju 2019–2020.« Številka obvestila: 441-8/2019/9, z dne 13. 8. 2019. Identifikacijska številka podpore: SA.55160 (2019/XA).

Obvestilo se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 331-10/2019-471

Datum: 2. 9. 2019

 

 

Občina Ljutomer

 

mag. Olga Karba, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor