Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah - ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 83/12) 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 26. redni seji dne 12.6.2014 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE GORJE

 

1. člen

V občinsko volilno komisijo Občine Gorje se imenujejo:

 

Predsednica:                   Tina Urevc, Spodnje Gorje 218a, Zgornje Gorje

Namestnica predsednice:         Barbara Gomilar, Podhom 33, Zgornje Gorje

Članica:                          Mojca Lah, Spodnje Gorje 228, Zgornje Gorje

Namestnik članice:         Janez Potočnik, Zgornje Gorje 54, Zgornje Gorje

Član:                              Matej Poklukar, Poljšica 13, Zgornje Gorje

Namestnica člana:          Marija Ulčar, Grabče 23, Zgornje Gorje

Članica:                          Zdenka Mandeljc, Spodnje Gorje 1b, Zgornje Gorje

Namestnik članice:         Jaka Urevc, Podhom 27, Zgornje Gorje

 

2. člen

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Gorje.

 

3. člen

Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-0006/2014-8

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor