Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. točke 12. člena in 1. odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/2011), 14. člen Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011), 54. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2011), 56. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10), 50. člena Statuta občine Hoče–Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/2010), 49. člena statuta Občine Kungota (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2004, 18/2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/2008), 56. člena statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2010, 8/2011), 54. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št 13/2011), 47. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2003, 33/2010), 47. člena statuta Občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1999, 4/2001), 56. člena Statuta občine Rače–Fram (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2007), 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2011, 34/2012), 56. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 19/2007), 55. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/2012), 47. člena Statuta Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 107/2010), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2010), 57. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/2010), 59. člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/2009, 23/2010), so Mestni svet Mestne občine Maribor dne 27. 01. 2014, Občinski svet Občine Benedikt dne 26. 03. 2014, Občinski svet Občine Cerkvenjak dne 19. 03. 2014, Občinski svet Občine Duplek dne 29. 01. 2014, Občinski svet Občine Hoče-Slivnica dne 29. 01. 2014, Občinski svet Občine Kungota dne 05. 03. 2014, Občinski svet Občine Lenart dne 27. 02. 2014, Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju dne 20. 02. 2014 Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju dne 05. 02. 2014, Občinski svet Občine Pesnica dne 17. 04. 2014, Občinski svet Občine Rače-Fram dne 03. 02. 20174, Občinski svet Občine Ruše dne 10. 02. 2014, Občinski svet Občine Selnica ob Dravi dne 30. 01. 2014, Občinski svet Občine Starše dne 05. 02. 2014, Občinski svet Občine Sveta Ana dne 19. 03. 2014, Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah dne 20. 02. 2014, Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah dne 20. 03. 2014, Občinski svet Občine Šentilj dne 13. 03. 2014, v skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), sprejeli

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«

 

1. člen

V odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2011) se v 1. odstavku 10. člena v točki II. za redarstvo  spremenijo prva, četrta, dvanajsta in trinajsta alineja, tako da se glasijo:

 

·       Mestna občina Maribor                   88,29 %

·       Duplek                                          0,99 %

·       Ruše                                            0,49 %

·       Selnica ob Dravi                            0,49 %

 

2. člen

V celotnem besedilu odloka se beseda »direktor medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor« nadomesti z besedo »vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor« v ustreznem sklonu.

 

3. člen

Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.

Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati in uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnem glasilu.

 

Številka: 06102-401/2013

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

 

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan

 

 

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan

 

 

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan

 

 

 

 

Občina Ruše

 

Uroš Štanc, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor