Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 38.člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB-3, 45/2008) in 16.člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 07/2007, 24/2009 in 12/2010) je občinski sveta Občine Videm na 3.izredni seji, dne 27.05.2010 sprejel naslednji

 

SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

1.

V občinsko volilno komisijo se imenujejo:

1. predsednik volilne komisije:

Marijan Furek, Dravinjski vrh 1, 2284 Videm pri Ptuju

2. namestnik predsednika:

Maja Sagadin, Pobrežje 1/a, 2284 Videm pri Ptuju

3. član:

Karin Kenda, Pobrežje 151/b, 2284 Videm pri Ptuju

4. namestnik člana:

Stanka Letonja, Pobrežje 127, 2284 Videm pri Ptuju

5. član:

Gorazd Orešek, Tržec 9, 2284 Videm pri Ptuju

6. namestnik člana:

Jožica Klinc, Lancova vas 15/a, 2284 Videm pri Ptuju

7. član:

Danica Cebek, Tržec 39, 2284 Videm pri Ptuju

8. namestnik člana:

Mijo Bračko, Zg. Leskovec 10/a, 2285 Zg. Leskovec

 

2.

Za sedež občinske volilne komisije se določijo prostori Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

3.

Občinska volilna komisija se imenuje za obdobje 4 let.

 

4.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 13.06.2010.

 

Številka: 040-1825/2010

Datum: 27.05.2010

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor