Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 109. in  114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02, 72/05, 121/05) ter odločbe US (Uradni list RS št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 73/03 in obvezna razlaga DZ (Uradni list RS št. 63/95) ter 59. člena statuta občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02, 13/03, 52/05) je Občinski svet občine Videm na 28. redni seji dne 19.04.2006 in 30. redni seji dne 30.05.2006 sprejel

 

Odlok

o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm

 

1. člen

S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti.

 

2. člen

- Krajevna skupnost Videm pri Ptuju

                Svet krajevne skupnosti Videm pri Ptuju ima 7 članov. V krajevni skupnosti se določi 6 volilnih enot

1.       Volilna enota obsega naselja: Videm pri Ptuju in del Dravinjskega vrha (od hišne številke 1 do 3/d in od 55 do vključno 74) in se volita 2 člana.

2.       Volilna enota obsega naselje Dravinjski vrh (od hišne številke 4 do 12/b) in del naselja Majski vrh (hišna številka 29/a) in se voli 1 član sveta.

3.       Volilna enota obsega naselje Šturmovci in se voli 1 član.

4.       Volilna enota obsega naselje Ljubstava in se voli 1 član.

5.       Volilna enota obsega naselje Majski vrh (od hišne številke 8 do 54, brez hišne številke 29/a) in se voli 1 član.

6.       Volilna enota obsega naselje Dravinjski vrh (od hišne številke 13 do 54) in se voli 1 član.

 

- Krajevna skupnost Sela

                Svet krajevne skupnosti Sela ima 6 članov. V krajevni skupnosti se določi 3 volilne enote.

1.       Volilna enota obsega naselje Sela in se voli 2 član.

2.       Volilna enota obsega naselje Trnovec in se voli 2 član.

3.       Volilna enota obsega naselje Barislovci in del naselja Zgornja Pristava (od hišne številke 39 do 44) in se volita 2 člana.

 

- Krajevna skupnost Dolena

                Svet krajevne skupnosti Dolena ima 5 članov sveta. V krajevni skupnosti se določijo 3 volilne enote.

1.       Volilna enota obsega naselje Dolena in se volita 2 člana.

2.       Volilna enota obsega del naselja Zgornja Pristava (od hišne številke 1 do vključno 38) in se volita 2 člana.

3.       Volilna enota obsega del naselja Popovci (od hišne številke 1 do vključno 16) in se voli 1 član.

 

- Krajevna skupnost Pobrežje

                Svet krajevne skupnosti Pobrežje ima osem članov sveta. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota

1.       Volilna enota obsega naselje Pobrežje.

 

- Krajevna skupnost Tržec

                Svet krajevne skupnosti Tržec ima 5 članov sveta. V krajevni skupnosti se določita 2 volilni enoti.

1.       Volilna enota obsega naselje Jurovci in se volita 2 člana.

2.       Volilna enota obsega naselje Tržec in del naselja Majski vrh (od hišne številke 1 do 7) in se volijo 3 člani.

 

- Krajevna skupnost Lancova vas

                Svet krajevne skupnosti Lancova vas ima sedem članov sveta. V krajevni skupnosti sta določeni 2 volilni enoti.

1.       Volilna enota obsega naselje Lancova vas in se voli 6 članov.

2.       Volilna enota obsega del naselja Zgornja Pristava (od hišne številke 45 do 53) in del naselja Popovci (od hišne številke 17 do vključno 30) in se voli 1 član.

 

- Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja

                Svet krajevne skupnosti Soviče-Dravci-Vareja ima 5 članov sveta. V krajevni skupnosti se določijo 3 volilne enote.

1.       Volilna enota obsega naselje Soviče in se volita 2 člana.

2.       Volilna enota obsega naselje Dravci in se voli 1 član

3.       Volilna enota obsega naselje Vareja in se volita 2 člana.

 

- Krajevna skupnost Leskovec

                Svet krajevne skupnosti Leskovec ima 13 članov sveta. V krajevni skupnosti je določenih 11 volilnih enot.

1.       Volilna enota obsega naselje Zgornji Leskovec in se voli 1 član sveta

2.       Volilna enota obsega naselje Spodnji Leskovec in se voli 1 član sveta

3.       Volilna enota obsega naselje Belavšek in se voli 1 član sveta

4.       Volilna enota obsega naselje Trdobojci in se voli 1 član sveta

5.       Volilna enota obsega naselje Repišče in se voli 1 član sveta

6.       Volilna enota obsega naselje Veliki Okič in se volita 2 člana sveta

7.       Volilna enota obsega naselje Skorišnjak in se voli 1 član sveta

8.       Volilna enota obsega naselje Gradišče in se voli 1 član sveta

9.       Volilna enota obsega naselje Strmec pri Leskovcu in se voli 1 član sveta

10.    Volilna enota obsega naselje Mala Varnica in Berinjak in se voli 1 član sveta

11.    Volilna enota obsega naselje Velika Varnica in se volita 2 člana sveta

 

 

 

3. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm (Uradni list RS, št. 80/02).

 

4. člen

Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 040-1806/2006

Videm pri Ptuju, dne 31.05.2006

 

 

Župan Občine Videm

 

Friderik Bračič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor