Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02, 13/03 in 52/05) je Občinski svet občine Videm na svoji  32. redni seji dne 4.7.2006 sprejel:

 

 

Odlok

 

 

o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Videm

 

 

1. člen

 

 

Za čas volilne kampanje Občina Videm določa naslednja plakatna mesta:

 

 

VIDEM:

- 1. plakatno mesto pri pokopališču

 

 

 

- 1. plakatno mesto pri pošti Videm

 

 

LESKOVEC:

- 1. plakatno mesto v centru

 

 

POBREŽJE:

- 1. plakatno mesto v središču

 

 

SELA:

- 1. plakatno mesto pri kulturnem domu

 

 

DOLENA:

- 1. plakatno mesto pri KS Dolena

 

 

LANCOVA VAS:

- 1. plakatno mesto pri mlekarni

 

 

TRŽEC:

- 1. plakatno mesto pri avtobusni postaji

 

 

 

- 1. plakatno mesto pri mlekarni

 

 

 

- 1. plakatno mesto pri križu

 

 

Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat v velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.

 

 

Plakate namešča vsak organizator sam.

 

 

Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.

 

 

2. člen

 

 

V predvolilnem obdobju se za plakatiranje strank uporabljajo brezplačno plakatna mesta, ki jih določi Občina Videm. 

 

 

Občina zagotovi za volilno kampanjo tudi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu takse.     Ta dodatna plakatna mesta so na kadelabrih in v časopisu “Naš glas”.

 

 

3. člen

 

 

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem odstavku 1. Člena tega odloka, je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.

 

 

4. člen

 

 

Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Videm na stroške organizatorja.

 

 

5. člen

 

 

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekršek, plakate pa bo na stroške organizatorja odstranila pooblaščena oseba Občine Videm.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 041-2474-03/2006

 

 

Videm pri Ptuju, dne 21.07.2006

 

 

Župan Občine Videm

 

 

Friderik BRAČIČ

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor