Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS; št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09, 109/09) in 30. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07, 24/09) je Občinski svet Občine Videm na 31. seji dne 20.04.2010 sprejel

 

ODLOK

O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI VIDEM

 

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti: »Občinsko cestno omrežje v občini Videm«, ki je na vpogled na sedežu občine.

 

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

Lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).

Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini.

 

3.člen

Lokalne ceste (LC) so:

zap. št.

številka ceste

številka odseka

začetek ceste ali odseka

potek ceste ali odseka

konec ceste ali odseka

dolžina ceste ali odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina ceste ali odseka

[m]

1

165050

165051

456010

Apače - Trnovec

328040

850

v

1.090 - Kidričevo

2

328040

328041

710

Ptuj - Marinja vas

240060

10.115

v

2.704 - Ptuj, 1.567 - Hajdina, 381 - Majšperk, 4.444 - Žetale

3

328200

328201

710

Suha veja - Videm pri Ptuju

690

2.973

v

774 - Hajdina, 2.945 - Ptuj

4

328240

328241

328200

Suha veja - Tržec (ribnik)

690

2.110

v

301 - Ptuj

5

456010

456011

690

Tržec (ribnik) - Lancova vas - Apače

165110

4.456

v

1.074 - Kidričevo

6

456210

456211

690

Videm - Markovci (jez)

328210

3.128

v

424 - Markovci

7

456220

456221

690

Vareja - Dravci

456230

2.083

v

 

8

456230

456231

690

Soviče - Dravci - Gradišča

456250

1.677

v

3.703 - Cirkulane

9

456250

456251

690

Leskovec - M. Okič - Cirkulane

692

1.892

v

4.020 - Cirkulane

10

456260

456261

456250

Repišče - V. Okič - M. Okič - Slatin

102180

2.040

v

198 - Cirkulane

11

456280

456281

690

M. Varnica - Belavšek - V. Okič - Skorišnjak - M. Varnica

690

5.572

v

 

12

456400

456401

690

Videm - Dravinsjki vrh - Majski vrh - Podlehnik

456410

4.736

v

1.207 - Podlehnik

13

456410

456411

690

Tržec - Podlehnik

689

1.113

v

3.525 - Podlehnik

14

456420

456421

690

Dravinjski vrh - Vareja - Soviče

690

3.707

v

 

15

456430

456431

690

Sp. Leskovec - Ljubstava - Majski vrh

456400

5.687

v

 

16

456440

456441

456400

Dravinjski vrh - Vareja - Ljubstava

456430

4.248

v

 

17

456460

456461

690

Zg. Leskovec - Sp. Gruškovje - Podlehnik

456410

2.329

v

3.231 - Podlehnik

18

456480

456481

690

M. Varnica - Kamen

457030

4.507

v

2.168 - Podlehnik

19

456490

456491

690

M. Varnica - gas. trojka - Zg. Gruškovje

457030

4.374

v

2.030 - Podlehnik

20

456500

456501

690

M. Varnica - V. Varnica - Sv. Avguštin

Sv. Avguštin

4.355

v

 

21

456700

456701

328040

Dolena - Sv. Duh

457020

1.503

v

993 - Podlehnik

SKUPAJ LC:

 =SUM(ABOVE) 73.455

m

36.779

v…vsa vozila

 

 

 

 

4. člen

Javne poti (JP) so:

zap. št.

številka ceste

številka odseka

začetek ceste ali odseka

potek ceste ali odseka

konec ceste ali odseka

dolžina ceste ali odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina ceste ali odseka

[m]

1

665170

665171

450010

Apače - farme Logar

956000

133

v

1.098 - Kidričevo

2

740620

740621

740930

Do Kapele

328040

193

v

1.975 - Majšperk

3

740960

740961

240130

Bukvič - Dolena

328040

2.041

v

659 - Majšperk

4

741340

741341

328040

Za Sekelšek

HŠ 42A

484

v

790 - Žetale

5

956000

956001

165050

LC 165050 (Trans) - LC 456010

456010

558

v

 

6

956000

956002

456010

LC 456010 (Gojkošek) - Frama PP

farma

1.466

v

 

7

956010

956011

328040

Od kapele - LC 456010

456010

1.145

v

 

8

956010

956012

956010

JP 956010 - LC 328040 I.

328040

98

v

 

9

956010

956013

956010

JP 956010 - LC 382040 II.

328040

92

v

 

10

956020

956021

328040

LC 328040 - Lovski dom

HŠ 40

949

v

 

11

956030

956031

328040

LC 328040 - Zg. Pristava

956220

1.984

v

 

12

956030

956032

956030

Most - Sven F. - LC 328040

328040

313

v

 

13

956030

956033

956030

Od mostu - Barislovci

HŠ 6

359

v

 

14

956030

956034

956030

Od Mostu - Zg. Pristava - Murko

HŠ 41

473

v

 

15

956040

956041

456010

LC 456011 - križ. - LC 328041

328040

1.034

v

 

16

956040

956042

456040

Proti Turk

HŠ 81

352

v

 

17

956040

956043

956040

Za Zupanič (Lancova vas)

HŠ 39

1.480

v

 

18

956040

956044

956040

Križišče - LC 456011

456010

546

v

 

19

956040

956045

956040

povazava do HŠ 5 - HŠ 14

956040

255

v

 

20

956050

956051

456010

Od LC 456011 - LC 328041

328040

1.362

v

216 - Hajdina

21

956070

956071

690

R 690 proti gostilni Bedrač

690

1.938

v

 

22

956070

956072

956070

Šmigoc - kapela (most Pols)

456410

1.081

v

 

23

956070

956073

956070

Proti Dravinji

HŠ 12

549

v

 

24

956070

956074

956070

Proti Hlišu

HŠ 22

241

v

 

25

956070

956075

690

Za Božičko - Maroh

HŠ 46C

192

v

 

26

956070

956076

456410

Za Majhen

HŠ 4

289

v

 

27

956070

956077

690

Odcep proti Mahor - Repišče

HŠ 48B

119

v

 

28

956070

956078

9

Lancova vas - G1 9 - LC 456011

456010

557

v

 

29

956070

956079

956070

Tržec - HŠ 23

HŠ 23

389

v

 

30

956080

956081

690

Videm - Pobrežje - Suha veja

HŠ 1

3.699

v

 

31

956080

956082

956080

Murkova kapela - R 690

956100

508

v

 

32

956080

956083

956080

Od HŠ 78 - proti Svenše

HŠ 148E

299

v

 

33

956080

956084

956080

Od Krajnc - most Šturmove

456210

667

v

 

34

956080

956085

956080

Podbrežje - HŠ 139A

HŠ 139A

190

v

 

35

956080

956086

956080

Za Bimerovo

HŠ 172

584

v

 

36

956080

956087

956080

Od Sveče - LC 328200

328200

160

v

 

37

956080

956088

328200

Po polju - "Marela"

328240

334

v

 

38

956080

956089

328200

Po polju

328240

425

v

 

39

956090

956091

328240

Gramoz. - BUS p.

328200

995

v

 

40

956090

956092

328200

BUS p. - "Marsel"

956080

237

v

 

41

956090

956093

956080

Kapela - HŠ 62

HŠ 62

567

v

 

42

956100

956101

690

R 690 - Kapela

328200

299

v

 

43

956100

956102

690

Od R 690 - HŠ 29A

HŠ 29A

232

v

 

44

956100

956103

690

Od R 690 - HŠ 6

328200

211

v

 

45

956100

956104

690

Videm pri Ptuju - HŠ 25B

HŠ 25B

147

v

 

46

956100

956105

956080

Proti Naturi

328200

154

v

 

47

956110

956111

328200

Vaš. dom - Šturmovci - LC 456210

456210

2.244

v

 

48

956110

956112

956110

Vaš. dom - proti Murko

HŠ 134

647

v

 

49

956110

956113

956110

Štrumnovci - LC 456211

956110

1.001

v

 

50

956110

956114

956110

Za ribnik Hrga

Šturmove

635

v

 

51

956110

956115

956110

Odcep proti Vinko Srečk

HŠ 4

91

v

 

52

956120

956121

456400

Za Sp. Pristavo - Dravinjski Vrh

456400

2.144

v

 

53

956120

956122

956120

Za Hvalec

HŠ 4

173

v

 

54

956120

956123

956120

Za Elizabeto

HŠ 5

249

v

 

55

956120

956124

956120

Odcep proti Brodnjak

HŠ 11

402

v

 

56

956130

956131

456420

Od LC 456421 - Dravinjski vrh

456440

1.125

v

 

57

956130

956132

956130

Za HŠ 51

HŠ 51

999

v

 

58

956140

956141

690

R 690 - LC 456421

456420

766

v

 

59

956150

956151

690

R 690 - Polanec LC 456221

456220

518

v

 

60

956160

956161

456220

LC 456221 - HŠ 10 Soviče

456230

1.473

v

 

61

956160

956162

456220

Za Hvalec

HŠ 7

167

v

 

62

956160

956163

456220

Za Mlakar

HŠ 17

323

v

 

63

956160

956164

456230

Za Marc 11A

HŠ 12

489

v

 

64

956160

956165

456230

Za Vidovič

HŠ 11

504

v

 

65

956160

956166

956160

Odcep proti Krajnc

HŠ 11B

211

v

 

66

956170

956171

456420

Od LC 456421 - Julika

HŠ 33A

298

v

 

67

956170

956172

456420

Od LC 456421 - Gabrovec

HŠ 38

524

v

 

68

956170

956173

456420

Odcep proti Bela - Žerak

HŠ 39A

802

v

 

69

956180

956181

456430

Za Širec

HŠ 44

926

v

 

70

956180

956182

456400

Za Ropič

HŠ 15

182

v

 

71

956180

956183

456400

Odcep proti Osenjak

HŠ 24

328

v

 

72

956190

956191

456400

Za Rus

HŠ 40

422

v

 

73

956190

956192

456400

Za Kozel

HŠ 28C

199

v

 

74

956190

956193

456400

Za Zajšek

Zajšek

353

v

 

75

956190

956194

456400

Za Perger - Maroh

HŠ 15

317

v

 

76

956190

956195

456400

Za Zajšek (Jurca)

HŠ 5

393

v

 

77

956190

956196

956190

Odcep proti Gregorec

HŠ 18

76

v

 

78

956190

956197

956190

Odcep Skok

HŠ 38B

218

v

 

79

956190

956198

456400

Odcep za Jurček, Svenšek

456400

257

v

 

80

956190

956199

956190

Odcep proti Flajs

956190

119

v

 

81

956200

956201

456410

Za Perger

HŠ 3B

203

v

 

82

956200

956202

456410

Za Kirbiš

HŠ 4

425

v

 

83

956200

956203

456410

Za Šeruga

HŠ 2

135

v

 

84

956210

956211

456210

Do HŠ 31

HŠ 31

424

v

 

85

956210

956212

456210

Povezava v križišču z JP 956213

956210

56

v

 

86

956210

956213

456210

Odcep proti Hajduš, Muzek

HŠ 26

149

v

 

87

956220

956221

690

R 690 - Zg. pristava - Lancova vas

456010

2.596

v

 

88

956220

956222

956220

Za Šel (R 690)

690

619

v

 

89

956220

956223

690

Za Trenečki (R 690)

956220

809

v

 

90

956220

956224

956220

Za Lukman (R 690)

690

1.366

v

 

91

956220

956225

956220

Proti JP 956227

956220

561

v

 

92

956220

956226

956220

Za Butolen

HŠ 17A

267

v

 

93

956220

956227

956220

Most Lancova vas - Letič

HŠ 21

650

v

 

94

956220

956228

956220

Odcep proti Hliš

HŠ 27B

96

v

 

95

956230

956231

690

R 690 - Repišče

956870

643

v

 

96

956240

956241

956870

Lokalna cesta - Redžak

HŠ 40

723

v

 

97

956240

956242

956240

Odcep za Vidovič

HŠ 51

369

v

 

98

956240

956243

956870

Za Surkač

HŠ 9

405

v

 

99

956240

956244

956870

Za Kmetec

HŠ 7

314

v

 

100

956250

956251

690

R 690 - Mlakar - R 690

690

1.536

v

 

101

956260

956261

456250

Za Kmetec

HŠ 18A

426

v

 

102

956260

956262

456250

Za Tejek

HŠ 23

289

v

 

103

956260

956263

456250

Za Merc

HŠ 1

208

v

 

104

956270

956271

456250

Za Arnuš

HŠ NH

618

v

 

105

956270

956272

956270

Za Francog

HŠ 48A

897

v

 

106

956270

956273

956270

Za Forstnarič

603540

1.139

v

 

107

956270

956274

456250

Za Čretovski

HŠ 5

277

v

 

108

956280

956281

956910

JP 956911 - Brusar - Polž - JP 456431

456430

1.294

v

 

109

956280

956282

690

Sv. Andrej - Stopajnik

956910

1.311

v

 

110

956290

956291

456280

Od LC 456281 - JP 956881 (Mlakar)

956880

990

v

 

111

956290

956292

956880

Za Mlakar

HŠ 31

173

v

 

112

956290

956293

956880

Za Buhač

HŠ 30

245

v

 

113

956290

956294

956880

Za Kokol

HŠ 19

343

v

 

114

956290

956295

956880

Za Medved

HŠ 6

225

v

 

115

956290

956296

956290

Belavšek - Repišče

456250

762

v

 

116

956300

956301

456280

Od LC 456281 - Medved R.

Del Negro

564

v

 

117

956300

956302

956880

Za Medved M.

HŠ 28

297

v

 

118

956300

956303

956300

Za Krajnc

HŠ 28A

339

v

 

119

956310

956311

690

R 690 - Škorc

HŠ 1

231

v

 

120

956310

956312

956310

Za Kozel

HŠ 3A

132

v

 

121

956310

956313

956310

Za Škorc

HŠ 4

187

v

 

122

956310

956314

690

R 690 - Jagarinec

HŠ 4D

137

v

 

123

956320

956321

456260

Za Kozel B.

HŠ 7

262

v

 

124

956320

956322

456260

Za Has

HŠ 9

215

v

 

125

956320

956323

456260

Za Kuček

HŠ 24

135

v

 

126

956320

956324

456260

Za Žubar

HŠ 34

149

v

 

127

956330

956331

456280

Za Milošič

HŠ 42

129

v

 

128

956330

956332

456280

Za Kopinski

HŠ 37

214

v

 

129

956330

956333

456280

Za Ujak

HŠ 23

248

v

 

130

956330

956334

456280

Pri Zemljič v dolino

456280

643

v

 

131

956330

956335

456280

Za HŠ 1 Skorišnjak

HŠ 1A

515

v

 

132

956340

956341

956890

JP 956891 - Babek - LC 456281

456280

874

v

 

133

956350

956351

956890

JP 956891 - Hostajk - LC 456281

456280

1.054

v

 

134

956350

956352

956350

Za Hostjak

HŠ 34

467

v

 

135

956360

956361

956890

JP 956891 - Surkač - V. Okič

HŠ 49

1.324

v

 

136

956360

956362

956360

Za Vidasti

HŠ 62

287

v

 

137

956360

956363

956360

Za Hvalec

HŠ 38

185

v

 

138

956360

956364

956890

Za Podplatjak - Kočurski

HŠ 49 A

150

v

 

139

956360

956365

956890

Za Jurič

HŠ 61

445

v

 

140

956360

956366

956890

Za Kmetec - Duh

HŠ 59

580

v

 

141

956370

956371

956890

Od JP 956891 - Hek

HŠ 53

649

v

 

142

956370

956372

956370

Za Drapan

HŠ 52

349

v

 

143

956380

956381

456490

LC 456491 - Topolovec

HŠ 82

491

v

 

144

956380

956382

456490

LC 456491 - Vidovič

HŠ 102

432

v

 

145

956390

956391

456490

LC 456491 - Kmetec, Holek

HŠ 116

301

v

 

146

956390

956392

456490

LC 456491 - Vidovič

HŠ 111

174

v

 

147

956390

956393

956390

Velika Varnica - HŠ 105

HŠ 105

270

v

 

148

956400

956401

690

R 690 - Emeršič

HŠ 17

239

v

 

149

956400

956402

456460

LC 456461 - Stovc

HŠ 19

291

v

 

150

956410

956411

328040

LC 328041 - jama

polj. pot

195

v

 

151

956420

956421

690

R 690 - Bračič

HŠ 15

462

v

 

152

956430

956431

690

R 690 - Vidovič

HŠ 26

235

v

 

153

956440

956441

690

R 690 - Vrbnjak

HŠ 14

1.131

v

 

154

956440

956442

956920

JP 956921 - pred Vrbnjak

956440

508

v

 

155

956450

956451

690

Za Abram

HŠ 7

256

v

 

156

956450

956452

956450

Za Podplatnik

HŠ 8

115

v

 

157

956460

956461

690

Za Kmetec - Kirbiš

456420

716

v

 

158

956470

956471

456430

LC 456431 - Mlakar

HŠ 65

696

v

 

159

956470

956472

956470

Za Slavič

HŠ 26

154

v

 

160

956470

956473

956470

Za Kolednik

HŠ 25

687

v

 

161

956480

956481

456440

Hegediš

956490

1.464

v

 

162

956480

956482

956480

Dravinjski vrh - mimo HŠ 48

456440

451

v

 

163

956490

956491

456430

LC 456431 - Topolvec - LC 456431

456430

2.083

v

 

164

956520

956521

956910

Cafuta (JP 956911) - LC 456461

456460

128

v

746 - Podlehnik

165

956520

956522

956910

JP 956911 (Kmetec) - LC 456461

456460

152

v

 

166

956520

956523

956910

Za Stinčič

HŠ 34

194

v

 

167

956520

956524

956910

Za Kmetec

HŠ 62

303

v

 

168

956520

956525

456460

LC 456461 - HŠ 48

HŠ 48

457

v

 

169

956530

956531

456460

LC 456461 - JP 956911

956910

809

v

 

170

956530

956532

456460

Od LC 456461 - Petrin

956910

705

v

 

171

956530

956533

456460

Za Hret

HŠ 49

336

v

 

172

956540

956541

456490

LC 456491 - Kotel LC 456491

456490

1.281

v

 

173

956540

956542

956540

Za Hejs

HŠ 67

138

v

 

174

956550

956551

690

R 690 - Klasinc - Hreš

HŠ 13

565

v

 

175

956550

956552

690

Začret

HŠ 79

379

v

 

176

956550

956553

690

Za Truk

HŠ 14

206

v

 

177

956550

956554

456500

Za Lesjak

HŠ 78A

187

v

 

178

956550

956555

456500

Za Klobučar

HŠ 77

317

v

 

179

956550

956556

690

Gradišče - HŠ 12

HŠ 12

305

v

 

180

956560

956561

690

Za Maček

HŠ 3

426

v

 

181

956560

956562

690

V. Varnica - za B. B.

HŠ 4

252

v

 

182

956560

956563

690

Za Marko

HŠ 17

400

v

 

183

956570

956571

956920

JP 956921 - Serugovski

HŠ NH

284

v

 

184

956580

956581

956920

JP 956921 - avtoodpad

456480

977

v

 

185

956580

956582

956580

Proti garaži (LC 456481)

456480

1.136

v

 

186

956580

956583

956920

Za Kozel Jero

HŠ 1

365

v

 

187

956580

956584

956920

Za Bedrač

HŠ 5

416

v

 

188

956580

956585

956920

Za Kozel (Polanec)

HŠ 14A

128

v

 

189

956580

956586

956920

Odcep proti Merc, Kozel

HŠ 28

385

v

 

190

956590

956591

456460

LC 456461 - Oten - Hejs - JP 956591

956590

3.813

v

 

191

956590

956592

956590

JP 956591 - HŠ 10 do 8 - JP 956591

956590

1.085

v

 

192

956590

956593

956590

Za Vidovič

HŠ 38

267

v

 

193

956590

956594

956590

Za Filač

HŠ 37

253

v

 

194

956590

956595

956590

JP 956591 (Otenski) - JP 956921

956920

1.479

v

 

195

956590

956597

956590

Za Trdobojce 32

HŠ 50

86

v

 

196

956620

956621

456480

LC 456481 - LC 456491 (pod Tejevo)

456490

1.727

v

 

197

956620

956622

956620

Za Sepni

HŠ 120

384

v

 

198

956620

956623

956620

Za Petrin

HŠ 124

316

v

 

199

956630

956631

456490

LC 456491 - Johan

HŠ 50

1.416

v

 

200

956630

956632

456490

Pri Vidovič - LC 456481

456480

803

v

 

201

956640

956641

456500

Od mostu - meja Hrvaška

M. HRV

1.223

v

 

202

956640

956642

956640

Za Čvrk

HŠ 29

213

v

 

203

956640

956643

956640

Hvalec - LC 456501

456500

576

v

 

204

956650

956651

456500

LC 456501 - Petrina

456490

1.741

v

 

205

956650

956652

456500

Od LC 456501 - proti Župnikov

HŠ 19

303

v

 

206

956660

956661

456500

Za Goleš

HŠ 13

1.124

v

 

207

956660

956662

456500

Za Petrovič

HŠ 17

308

v

 

208

956670

956671

456500

LC 456501 - Kapela - LC 456491

456490

1.516

v

 

209

956670

956672

956670

JP 956671 - Turk - JP 956541

956540

866

v

 

210

956670

956673

956670

Za Vindiš

HŠ 57

220

v

 

211

956670

956674

956670

Za Kozel

HŠ 59

408

v

 

212

956670

956675

956670

Za Šmigoc

HŠ 70

343

v

 

213

956680

956681

456500

LC 456501 - Betlehem

HŠ 7

834

v

 

214

956680

956682

956680

Križišče do Breznik

HŠ 11

526

v

 

215

956690

956691

690

Od R 690 - Vrbanek

HŠ 18

1.060

v

 

216

956690

956692

956690

Za Jošt

HŠ 30

356

v

 

217

956770

956771

690

R 690 - do Sakelšek

HŠ 61A

214

v

706 - Podlehnik

218

956780

956781

690

R 690 - Repec

HŠ 37

577

v

 

219

956830

956831

690

R 690 - Vek

956830

756

v

 

220

956830

956832

956830

Za Vek

HŠ 16

1.125

v

 

221

956830

956833

956830

Odcep proti Nadlsberger

HŠ 17

102

v

 

222

956830

956834

956830

Odcep proti Blažek

HŠ 14A

54

v

 

223

956840

956841

328040

Za Valant

HŠ 3

513

v

 

224

956840

956842

328040

Dolena - HŠ 18B - gozdna cesta

GC

420

v

 

225

956840

956843

956840

Dolena - HŠ 19B - gozdna cesta

GC

173

v

 

226

956840

956844

456700

Dolena - HŠ 62

HŠ 62

1.077

v

 

227

956840

956845

956840

Dolena - HŠ 53A

HŠ 53A

178

v

 

228

956850

956851

690

Zg. Pristava - Dežno pri Podlehniku

456700

1.692

v

1.731 - Podlehnik

229

956860

956861

328040

Dolena - HŠ 45A

HŠ 45A

114

v

 

230

956870

956871