Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS; št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09, 109/09) in 30. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07, 24/09) je Občinski svet Občine Videm na 31. seji dne 20.04.2010 sprejel

 

ODLOK

O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI VIDEM

 

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti: »Občinsko cestno omrežje v občini Videm«, ki je na vpogled na sedežu občine.

 

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

Lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).

Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini.

 

3.člen

Lokalne ceste (LC) so:

zap. št.

številka ceste

številka odseka

začetek ceste ali odseka

potek ceste ali odseka

konec ceste ali odseka

dolžina ceste ali odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina ceste ali odseka

[m]

1

165050

165051

456010

Apače - Trnovec

328040

850

v

1.090 - Kidričevo

2

328040

328041

710

Ptuj - Marinja vas

240060

10.115

v

2.704 - Ptuj, 1.567 - Hajdina, 381 - Majšperk, 4.444 - Žetale

3

328200

328201

710

Suha veja - Videm pri Ptuju

690

2.973

v

774 - Hajdina, 2.945 - Ptuj

4

328240

328241

328200

Suha veja - Tržec (ribnik)

690

2.110

v

301 - Ptuj

5

456010

456011

690

Tržec (ribnik) - Lancova vas - Apače

165110

4.456

v

1.074 - Kidričevo

6

456210

456211

690

Videm - Markovci (jez)

328210

3.128

v

424 - Markovci

7

456220

456221

690

Vareja - Dravci

456230

2.083

v

 

8

456230

456231

690

Soviče - Dravci - Gradišča

456250

1.677

v

3.703 - Cirkulane

9

456250

456251

690

Leskovec - M. Okič - Cirkulane

692

1.892

v

4.020 - Cirkulane

10

456260

456261

456250

Repišče - V. Okič - M. Okič - Slatin

102180

2.040

v

198 - Cirkulane

11

456280

456281

690

M. Varnica - Belavšek - V. Okič - Skorišnjak - M. Varnica

690

5.572

v

 

12

456400

456401

690

Videm - Dravinsjki vrh - Majski vrh - Podlehnik

456410

4.736

v

1.207 - Podlehnik

13

456410

456411

690

Tržec - Podlehnik

689

1.113

v

3.525 - Podlehnik

14

456420

456421

690

Dravinjski vrh - Vareja - Soviče

690

3.707

v

 

15

456430

456431

690

Sp. Leskovec - Ljubstava - Majski vrh

456400

5.687

v

 

16

456440

456441

456400

Dravinjski vrh - Vareja - Ljubstava

456430

4.248

v

 

17

456460

456461

690

Zg. Leskovec - Sp. Gruškovje - Podlehnik

456410

2.329

v

3.231 - Podlehnik

18

456480

456481

690

M. Varnica - Kamen

457030

4.507

v

2.168 - Podlehnik

19

456490

456491

690

M. Varnica - gas. trojka - Zg. Gruškovje

457030

4.374

v

2.030 - Podlehnik

20

456500

456501

690

M. Varnica - V. Varnica - Sv. Avguštin

Sv. Avguštin

4.355

v

 

21

456700

456701

328040

Dolena - Sv. Duh

457020

1.503

v

993 - Podlehnik

SKUPAJ LC:

 =SUM(ABOVE) 73.455

m

36.779

v…vsa vozila

 

 

 

 

4. člen

Javne poti (JP) so:

zap. št.

številka ceste

številka odseka

začetek ceste ali odseka

potek ceste ali odseka

konec ceste ali odseka

dolžina ceste ali odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina ceste ali odseka

[m]

1

665170

665171

450010

Apače - farme Logar

956000

133

v

1.098 - Kidričevo

2

740620

740621

740930

Do Kapele

328040

193

v

1.975 - Majšperk

3

740960

740961

240130

Bukvič - Dolena

328040

2.041

v

659 - Majšperk

4

741340

741341

328040

Za Sekelšek

HŠ 42A

484

v

790 - Žetale

5

956000

956001

165050

LC 165050 (Trans) - LC 456010

456010

558

v

 

6

956000

956002

456010

LC 456010 (Gojkošek) - Frama PP

farma

1.466

v

 

7

956010

956011

328040

Od kapele - LC 456010

456010

1.145

v

 

8

956010

956012

956010

JP 956010 - LC 328040 I.

328040

98

v

 

9

956010

956013

956010

JP 956010 - LC 382040 II.

328040

92

v

 

10

956020

956021

328040

LC 328040 - Lovski dom

HŠ 40

949

v

 

11

956030

956031

328040

LC 328040 - Zg. Pristava

956220

1.984

v

 

12

956030

956032

956030

Most - Sven F. - LC 328040

328040

313

v

 

13

956030

956033

956030

Od mostu - Barislovci

HŠ 6

359

v

 

14

956030

956034

956030

Od Mostu - Zg. Pristava - Murko

HŠ 41

473

v

 

15

956040

956041

456010

LC 456011 - križ. - LC 328041

328040

1.034

v

 

16

956040

956042

456040

Proti Turk

HŠ 81

352

v

 

17

956040

956043

956040

Za Zupanič (Lancova vas)

HŠ 39

1.480

v

 

18

956040

956044

956040

Križišče - LC 456011

456010

546

v

 

19

956040

956045

956040

povazava do HŠ 5 - HŠ 14

956040

255

v

 

20

956050

956051

456010

Od LC 456011 - LC 328041

328040

1.362

v

216 - Hajdina

21

956070

956071

690

R 690 proti gostilni Bedrač

690

1.938

v

 

22

956070

956072

956070

Šmigoc - kapela (most Pols)

456410

1.081

v

 

23

956070

956073

956070

Proti Dravinji

HŠ 12

549

v

 

24

956070

956074

956070

Proti Hlišu

HŠ 22

241

v

 

25

956070

956075

690

Za Božičko - Maroh

HŠ 46C

192

v

 

26

956070

956076

456410

Za Majhen

HŠ 4

289

v

 

27

956070

956077

690

Odcep proti Mahor - Repišče

HŠ 48B

119

v

 

28

956070

956078

9

Lancova vas - G1 9 - LC 456011

456010

557

v

 

29

956070

956079

956070

Tržec - HŠ 23

HŠ 23

389

v

 

30

956080

956081

690

Videm - Pobrežje - Suha veja

HŠ 1

3.699

v

 

31

956080

956082

956080

Murkova kapela - R 690

956100

508

v

 

32

956080

956083

956080

Od HŠ 78 - proti Svenše

HŠ 148E

299

v

 

33

956080

956084

956080

Od Krajnc - most Šturmove

456210

667

v

 

34

956080

956085

956080

Podbrežje - HŠ 139A

HŠ 139A

190

v

 

35

956080

956086

956080

Za Bimerovo

HŠ 172

584

v

 

36

956080

956087

956080

Od Sveče - LC 328200

328200

160

v

 

37

956080

956088

328200

Po polju - "Marela"

328240

334

v

 

38

956080

956089

328200

Po polju

328240

425

v

 

39

956090

956091

328240

Gramoz. - BUS p.

328200

995

v

 

40

956090

956092

328200

BUS p. - "Marsel"

956080

237

v

 

41

956090

956093

956080

Kapela - HŠ 62

HŠ 62

567

v

 

42

956100

956101

690

R 690 - Kapela

328200

299

v

 

43

956100

956102

690

Od R 690 - HŠ 29A

HŠ 29A

232

v

 

44

956100

956103

690

Od R 690 - HŠ 6

328200

211

v

 

45

956100

956104

690

Videm pri Ptuju - HŠ 25B

HŠ 25B

147

v

 

46

956100

956105

956080

Proti Naturi

328200

154

v

 

47

956110

956111

328200

Vaš. dom - Šturmovci - LC 456210

456210

2.244

v

 

48

956110

956112

956110

Vaš. dom - proti Murko

HŠ 134

647

v

 

49

956110

956113

956110

Štrumnovci - LC 456211

956110

1.001

v

 

50

956110

956114

956110

Za ribnik Hrga

Šturmove

635

v

 

51

956110

956115

956110

Odcep proti Vinko Srečk

HŠ 4

91

v

 

52

956120

956121

456400

Za Sp. Pristavo - Dravinjski Vrh

456400

2.144

v

 

53

956120

956122

956120

Za Hvalec

HŠ 4

173

v

 

54

956120

956123

956120

Za Elizabeto

HŠ 5

249

v

 

55

956120

956124

956120

Odcep proti Brodnjak

HŠ 11

402

v

 

56

956130

956131

456420

Od LC 456421 - Dravinjski vrh

456440

1.125

v

 

57

956130

956132

956130

Za HŠ 51

HŠ 51

999

v

 

58

956140

956141

690

R 690 - LC 456421

456420

766

v

 

59

956150

956151

690

R 690 - Polanec LC 456221

456220

518

v

 

60

956160

956161

456220

LC 456221 - HŠ 10 Soviče

456230

1.473

v

 

61

956160

956162

456220

Za Hvalec

HŠ 7

167

v

 

62

956160

956163

456220

Za Mlakar

HŠ 17

323

v

 

63

956160

956164

456230

Za Marc 11A

HŠ 12

489

v