Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 110. in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)) in tretjega odstavka 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/2013 - uradno prečiščeno besedilo, 35/2016 in 26/2017)

 

RAZPISUJEM

REDNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFJA LOKA

 

1.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bukovica – Bukovščica, Godešič, Kamnitnik, Sv. Lenart – Luša, Log, Reteče – Gorenja vas, Stara Loka – Podlubnik, Sv. Duh, Škofja Loka Mesto, Trata in Zminec se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

2.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 03. septembra 2018.

 

3.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

 

4.

Akt o razpisu volitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 041-0001/2018

Datum: 16.07.2018

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor