Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 7. redni seji, dne 3. 10. 2019 sprejel

 

SKLEP

O DOPOLNITVI SKLEPA

O CENI UPORABE DVORAN V LASTI OBČINE HAJDINA

 

1.

V Sklepu o ceni uporabe dvoran v lasti Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2272019) se v 1. členu doda nova 5. alineja, ki se glasi:

»uporaba Doma krajanov Skorba, za vaščane naselja Skorba in Doma vaščanov Draženci, za vaščane naselja Draženci – 40,00 € z DDV / dan«.

 

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 3522-1/2019-2

Datum: 3. 10. 2019

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor