Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 16/19) je  Občinski svet Občine Majšperk na 9. redni seji, dne 21. 8. 2019, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se določi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Majšperk na spodaj navedenih zemljiščih:

·   parc. št. 661/25, 758/6, 759/3, 1047/1, 831/35, 831/33, 773/1, 755/3, 1051/1 vse k.o. 436 – Sestrže,

·   parc. št. 875/2, 903/2, 710/2, 822/2, 823/2, 1024/1, 1063/5, 876/2 vse k.o. 437 – Podlože,

·   parc. št. 608/2, 608/126, 653/49 vse k.o. 438 – Lešje,

·   parc. št. 583/249, 583/251 obe k.o. 440 – Doklece,

·   parc. št. 46/174, 46/175, 46/172 vse k.o. 441 – Stogovci,

·   parc. št. 797/49, 308/17, 261/22 vse k.o. 442 – Skrblje,

·   parc. št. 195/1 k.o. 443 – Janški Vrh,

·   parc. št. 21/1 k.o. 499 – Sitež,

·   parc. št. 8/3, 738/1, 723/9, 723/10, 724/2, 732/3, 724/4 vse k.o. 500 – Bolfenk,

·   parc. št. 858/6, 859/6, 1202/4, 931/6, 931/8, 55/8, 55/9, 932/2, 932/3, 935/5, 55/13, 55/16 vse k.o. 502 – Stoperce,

·   parc. št. 1501/15, 1501/16, 208/2, 4/3, 290/112, 1501/9 vse k.o. 503 – Kupčinji Vrh.

 

2. člen

Na nepremičninah, ki so navedene v 1. členu tega sklepa je vknjižena lastninska pravica na ime pravne osebe:

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk,

matična številka: 5883644,

do celote.

 

3. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

4. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 7113-3/2011-225

Datum: 21. 8. 2019

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor