Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Spremembe Pravilnika za vrednotenje

kulturnih programov v Občini Videm

I.

Prvi odstavek  5. člena se spremeni in se pravilno glasi ;

Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, na predlog župana petčlanska komisija, ki jo sestavljajo trije člani odbora za negospodarske dejavnosti občine Videm in dva člana  občinske uprave občine Videm  (v nadaljevanju komisija) zbere, obdela in pripravi predlog  izbora programov in predlog delitve razpoložljivih občinskih proračunskih sredstev za kulturo.

 

II.

V prvem odstavku 6. člena se nadomesti  besedilo “odbor za družbene dejavnosti” z  “odbor za negospodarske dejavnosti.

 

III.

V 7. členu se besedilo odboru za “družbene dejavnosti” se nadomesti z besedilom  odboru “za negospodarske dejavnosti”.

 

IV.

V 8. členu se besedilo Odbor za “družbene dejavnosti”  nadomesti z besedilom  Odbor za “negospodarske dejavnosti”.

 

V.

V 9. členu se besedilo na predlog Odbora za “družbene dejavnosti” nadomesti z besedilom na predlog Odbora za “negospodarske dejavnosti”.

 

 

VI.

Navedene spremembe in dopolnitve pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:620-1207/09-00

Datum: 17.4.2009

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor