Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2007, 15/2010, 12/2013, 12/2013) je Občinski svet Občine Prevalje na  17. dopisni seji, dne 09.05.2018 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

ZA »CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO OBČINE PREVALJE – OBMOČJE B, PZ RAČEL LOG«

 

1.

Sprejme se obvezna razlaga 42. člena odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje - območje B, PZ Račel Log« (OPPN, Uradno glasilo slovenskih občin št. 42/2013), ki se glasi:

»Med manjša dopustna odstopanja od horizontalnih gabaritov in zakoličbenih elementov predvidenih objektov, kot so določena v 1. točki 42. člena odloka, se šteje tudi izvedba objektov v gabaritih, ki so tlorisno manjši od minimalnih gabaritov določenih v tolerancah  2. točke 42. člena odloka v povezavi s  6., 7. in 8. členom odloka«.

 

2.

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje - območje B, PZ Račel - Log«.

 

3.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3500-0012/2018-14

Datum: 09.05.2018

 

 

Občina Prevalje

 

Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor