Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Videm (Uradne objave Občine Videm številka 2 letnik 5) je Občinski svet občine Videm na  svoji 32. redni seji dne 7.4.2006 sprejel

 

 

Sklep

 

 

o plačilu za dodatna plakatna mesta

 

 

1. člen

 

 

Občina Videm zagotovi za volilno kampanjo dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu takse.

 

 

Ta plakatna mesta so na elektro kandelabrih in v občinskem glasilu “Naš glas”.

 

 

2. člen

 

 

Za plakatna mesta na elektro kandelabrih  je cena za obojestranski oglas 5.000,00 tolarjev. V kolikor je izkazana želja po takšnem plakatiranju se plakati dostavijo na Občino Videm in se nalepijo na plakatna mesta.

 

 

3. člen

 

 

V občinskem glasilu “Naš glas” stranke plačajo za posamezni oglas

 

 

• za četrt strani 5.000,00 tolarjev

 

 

• za pol strani 10.000,00 tolarjev in

 

 

• za celo stran 15.000,00 tolarjev.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 041-2475-03/2006

 

 

Videm pri Ptuju, dne 21.07.2006

 

 

Župan Občine Videm

 

 

Friderik BRAČIČ

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor