Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 109. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) ter 15. člena statuta občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99 in 117/00, 109/01, 93/02, 13/03, 52/05) je občinski svet občine Videm na svoji 28. redni seji, dne 19.04.2006 sprejel.

 

Odlok

o določitvi volilnih enot, območja volilnih enot in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti za volitve članov Občinskega sveta Občine Videm

 

1. člen

Za volitve članov Občinskega sveta se določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 17 članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.

 

2. člen

Za območje občine Videm se za volitve članov občinskega sveta določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 17 članov občinskega sveta.

Obseg volilnih enot je naslednji:

1.       Volilna enota obsega območja naslednjih naselij: Dravinjski vrh, Ljubstava, Majski vrh (od hišne številke 8 do hišne številke 57), Pobrežje, Šturmovci, Videm pri Ptuju v kateri se voli 6 članov občinskega sveta.

2.       Volilna enota obsega območje naselij: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Okič in Zgornji Leskovec, Soviče, Dravci in Vareja v kateri se voli 5 članov občinskega sveta.

3.       Volilna enota obsega območja naselij: Barislovci, Dolena, Lancova vas, Tržec, Jurovci, in del Majskega vrha (od hišne številke 1 do hišne številke 7) Popovci, Sela, Trnovec in Zgornja Pristava v kateri se voli 6 članov.

                Sedež volilnih enot je v Vidmu pri Ptuju 54.

                Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo eno ali več krajevnih skupnosti.

 

3. člen

Za volitve župana je volilna enota območje celotne občine Videm.

 

4. člen

S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot, območja volilnih enot in števila članov, ki se volijo v posamezni volilni noti za volitve članov Občinskega sveta Občine Videm. (Uradni list RS, št. 80/02).

 

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 040-1805/2006

Videm pri Ptuju, dne 24.05.2006

 

 

Župan Občine Videm

 

Friderik Bračič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor