Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/11) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 24 redni seji dne 11. aprila 2018 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE BENEDIKT

 

I.

V Občinsko volilno komisijo Občine Benedikt se imenujejo:

predsednik:

Drago BERDEN, Štajngrova 4, 2234 Benedikt

namestnik predsednika:

Janez KLEPEC, Sveti Trije Kralji 11a, 2234 Benedikt

član:

Marjan KRANAR, Šolska ulica 7, 2234 Benedikt

namestnica člana:

Marina HOJNIK, Slatinska cesta 25, 2234 Benedikt

članica:

Marija GUMZAR, Strma ulica 16, 2234 Benedikt

namestnica članice:

Dragica LIPNIK, Ločki Vrh 9, 2234 Benedikt

članica:

Angela RAJŠP, Drvanja 6, 2234 Benedikt

namestnica članice:

Marija FARASIN, Čolnikov trg 7, 2234 Benedikt

 

II.

Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri leta.

 

III.

Sedež Občinske volilne komisije Občine Benedikt je Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.

 

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 04003-1/2018-8

Datum: 3. 5. 2018

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor