Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02, 13/03) je Občinski svet Občine Videm na svoji 2. redni seji Občinskega sveta Občine Videm dne 19. decembra 2006 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o imenovanju Komisije za priznanja

 

 

1.

 

 

V Komisijo za priznanja se imenujejo:

 

 

1. Stanko Simonič, Pobrežje 69/a, pošta Videm pri Ptuju,

 

 

2. Bojan Merc, Soviče 12, pošta Videm pri Ptuju,

 

 

3. Boris Novak, Pobrežje 151/b, pošta Videm pri Ptuju.

 

 

2.

 

 

Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 011-767-03/2007

 

 

Datum: 21.02.2007

 

 

Župan

 

 

Občine Videm

 

 

Friderik Bračič   

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor