Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/11) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 24. redni seji dne 11. aprila 2018 sprejel

 

ODLOK

O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

IN ŽUPANA OBČINE BENEDIKT

 

1. člen

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt.

Občinski svet šteje devet članov.

 

2. člen

Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta se na območju občine Benedikt določijo tri volilne enote, in sicer:

·   prva volilna enota obsega del naselja Benedikt, ki zajema naslednje ulice: Benediški vrh, Breznikova cesta, Cankarjeva ulica, Cvetlična ulica, Čolnikov trg, Drvanjska cesta, Lovska cesta, Mariborska cesta, Nasipna ulica, Prešernova ulica, Radgonska cesta, Slatinska cesta, Strma ulica, Šolska ulica, Trubarjeva ulica, Vinogradniška pot in Vrtna ulica, v kateri se volijo trije člani;

·   druga volilna enota obsega območja naselij: Drvanja, Ihova, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica in Trstenik, v kateri se volijo trije člani;

·   tretja volilna enota obsega območja naselij: Ločki Vrh, Negovski Vrh, Obrat, Stara Gora, Sv. Trije Kralji v Slov. gor., Štajngrova in Trotkova ter dela naselja Benedikt, ki zajema naslednje ulice: Industrijska cesta, Jurčičeva ulica, Kocbekova pot, Na klancu, Slovenska ulica in Ženjak, v kateri se volijo trije člani.

 

3. člen

Za volitve župana Občine Benedikt se določi ena volilna enota, ki obsega celotno območje občine Benedikt.

 

4. člen

Volišča za izvedbo volitev članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt se določijo tako, da se ta pokrivajo z območji volilnih enot iz 2. člena tega odloka. Vsaka volilna enota ima eno volišče. Volišče je lahko na območju sosednje volilne enote.

 

5. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 46/2006).

 

6. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 04006-1/2018-5

Datum: 3.5.2018

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor