Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 65/2007- odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011- odl. US, 111/2013), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012), Statuta občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2014, 24/2014, 9/2015), je Občinski svet Občine Divača na 6. redni seji dne  4.6.2015,  sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

 

1. člen

V 23. členu Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/14), v nadaljevanju Pravilnik,  se v prvem odstavku črta besedilo »direktorju občinske uprave« in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi »županu«.

V drugem odstavku se črta besedilo »direktor občinske uprave« in se ga nadomesti z besedilom »župan«.

 

2. člen

Besedilo 24. člena se v celoti črta in se ga nadomesti z besedilom »Zoper županov sklep ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor«.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0010/2015-05

Datum:4.6.2015

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor