Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 4., 5. in 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na svoji 25. redni seji dne 16.4.2014 sprejel

 

SKLEP

O PLAČILU OZIROMA DOPLAČILU INSTITUCIONALNEGA VARSTVA IZVEN MREŽE JAVNE SLUŽBE

 

1. člen

Občina Gorje zagotavlja plačilo oziroma doplačilo oskrbnih stroškov upravičencem do institucionalnega varstva, ki jim je zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreže javne službe, na podlagi določil Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, če ta nadomestna oblika in oskrba izven mreže javne službe ni dražja od oskrbe v zavodih za odrasle, v katero bi bil sicer nameščen upravičenec do institucionalnega varstva.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-4/2014-8

Datum: 16.4.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor