Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05-odl.US, 120/06-odl.US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11, 57/12, 110/13, 110/13 – ZDavNepr, 22/14-odl. US in 19/15) je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji 17. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

1.

S tem sklepom se status zemljišča – javno dobro, ukine in postane last Občine Podlehnik:

 

Parc. št.

Namenska raba

Površina [m2]

k.o.

1726/2

Kmetijsko zemljišče, gozdno zemljišče

1787

Gruškovje (492)

1694/4

Kmetijsko zemljišče, razpršena poselitev

424

Gruškovje (492)

 

Navedeni parceli so v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Ptuju vpisane kot javno dobro.

 

2.

Nepremičnine iz prejšnjega člena se izvzamejo iz javnega dobra in postanejo last Občine Podlehnik.

 

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-2/2015-44

Datum: 21. 9. 2017

 

 

Občina Podlehnik

 

Marko Maučič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor