Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP – Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 3. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na seji dne 27. 3. 2013 sprejel

S K L E P

o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leto 2013 in 2014

1. člen

Občinski svet Občine Tržič potrjuje višino stroškov odvoza, hrambe in varovanja nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Občini Tržič za leti 2013 in 2014.

2. člen

Za odvoz in hrambo vozil ter drugih stroškov, povezanih z ravnanjem z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili se določi višino stroškov, ki znaša:

+-----------------------------------------------+---------------+

|                                               |     Višina    |

|                                               |    stroškov   |

|                                               |    vrednost   |

|                                               |   Z DDV-jem   |

+-----------------------------------------------+---------------+

|ODVOZ                                          |               |

+-----------------------------------------------+---------------+

|Polna cena odvoza:                             |               |

|– nepravilno parkiranega vozila                |               |

|v hrambo in                                    |     120,00    |

+-----------------------------------------------+---------------+

|– zapuščenega vozila v hrambo                  |               |

|ter prevoza v razgradnjo                       |     120,00    |

+-----------------------------------------------+---------------+

|Prihod posebnega vozila za odvoz brez          |               |

|nakladanja in odvoza                           |     60,00     |

+-----------------------------------------------+---------------+

|HRAMBA                                         |               |

+-----------------------------------------------+---------------+

|Hramba vozila do prvih 24 ur                   |   brezplačno  |

+-----------------------------------------------+---------------+

|Hramba zapuščenega vozila za vsak naslednji    |               |

|začeti dan                                     |      2,40     |

+-----------------------------------------------+---------------+

|Hramba nepravilno parkiranega vozila za vsak   |               |

|naslednji začeti dan                           |      6,00     |

+-----------------------------------------------+---------------+

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0007/2013-21

Tržič, dne 27. marca 2013

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor