Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič

1. člen

Spremeni se 39. člen, tako da se glasi:

»Uporabnik dovolilnice, ki dovoljuje časovno neomejeno parkiranje, je dolžan:

– da namesti oziroma nalepi dovolilnico v levi spodnji kot z notranje strani vetrobranskega stekla,

– da uporablja dovolilnico na vozilu in na lokaciji, za katero je bila izdana in

– da pretečeno dovolilnico nadomesti z novo.

Uporabnik dovolilnice, ki dovoljuje časovno omejeno parkiranje, je dolžan:

– da si priskrbi parkirno uro, na kateri bo viden prihod vozila,

– da namesti parkirno uro na vidno mesto pod prednje vetrobransko steklo in pravilno nastavi čas prihoda,

– da namesti oziroma nalepi dovolilnico v levi spodnji kot z notranje strani vetrobranskega stekla,

– da uporablja dovolilnico na vozilu in na lokaciji, za katero je bila izdana in

– da pretečeno dovolilnico nadomesti z novo.«

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0004/2012-47

Tržič, dne 25. aprila 2013

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor