Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji dne 22. aprila 2010 sprejel

S P R E M E M B O   S T A T U T A

Občine Kobarid

1. člen

V Statutu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) se peta alineja prvega odstavka 72. člena spremeni tako, da se glasi: »- dajejo mnenje k ukinitvi statusa javnega dobra na posameznem zemljišču,«.

2. člen

Sprememba Statuta Občine Kobarid začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-9/07

Kobarid, dne 22. aprila 2010

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor