New Page 2

Številka: 0322-0001/2015-005

Datum: 17.3.2015

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 13 /2011 in 17/2014) in 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 18/2011)

 

S K L I C U J E M

5. sejo Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju, ki bo v

ČETRTEK, 26.03.2015, ob 17.00 uri

 

v Prireditvenem centru, Gornji trg 62, Lovrenc na Pohorju

 

z naslednjim predlogom

DNEVNEGA REDA:

 

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje PRVI DEL in pregled realizacije sklepov (zapisnik).

3. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 3. redne seje DRUGI DEL in pregled realizacije sklepov (zapisnik).

4. Pregled in potrditev skrajšanega zapisnika 4. redne seje in pregled realizacije sklepov (zapisnik).

5. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje.

6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 – hitri postopek (gradivo).

7. Obravnava in sprejem Sklepa o začasnem financiranju Občine Lovrenc na Pohorju, za obdobje APRIL – JUNIJ 2015 – hitri postopek (gradivo).

8. Obravnava in sprejem Sklepa o odpisu – oprostitvi najemnine najemniku Zavodu za patronažno in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek Danica, Lovrenc na Pohorju, v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 (gradivo 1, 2).

9. Informacije župana.

10. Pobude in vprašanja.

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Svojo morebitno zadržanost predhodno sporočite na tel. št. 02/630-05-51 ali na GSM: 041/312-051.

 

Prosim vas, da pobude in vprašanja na seji posredujete pisno, izpolnjene na priloženem obrazcu.

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

Joško Manfreda, župan