New Page 1

Številka: 011-VB-2013

Datum: 10.09.2013

 

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA

RAČUNOVODKINJI

VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU

PREDSTAVNIKOM MEDIJEV

 

VABILO

 

na 18. redno sejo Občinskega sveta občine Kobilje,

ki bo v četrtek 19. septembra 2013 s pričetkom ob 17.00 uri

v sejni sobi občine Kobilje z naslednjim

 

Predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 17. redne, 9. dopisne in 15. izredne seje

 

2. Realizacija/uresničevanje sklepov (gradivo)

 

3. Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Druga obravnava (gradivo 1, 2, 3)

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

 

4. Obrazložitev polletne realizacije proračuna občine Kobilje za leto 2013 (gradivo 1, 2, 3)

Poročevalci: Milena Antolin, računovodkinja

Robert Ščap, predsednik nadzornega odbora

 

5. Seznam odprtih postavk občine Kobilje (gradivo 1, 2)

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

 

6. Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Vzpostavitev regionalno (gradivo)

podeželskega inovacijskega centra

 

7. Predlogi in pobude

 

8. Razno

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Župan

 

Stanko GREGOREC l.r.

 

 

Priloge:

- K točki 1: Delovna verzija zapisnika 17. redne 9. dopisne in 15. izredne seje (zapisnik 15 izredne seje bo posredovan do 12.09.2013)

- K točki 2: Seznam sklepov (seznam sklepov bo posredovan do 12.09.2013)

- K točki 3: Predlog rebalansa proračuna občine Kobilje za leto 2013 – Druga obravnava (gradivo bo posredovano do 12.09.2013)

- K točki 4: Obrazložitev polletne realizacije proračuna občine Kobilje za leto 2013 in Poročilo NO (tabelarni del polletne realizacije proračuna bo posredovan do 12.09.2013 v tabelarnem delu predloga rebalansa proračuna občine Kobilje)

- K točki 5: Seznam odprtih postavk občine Kobilje

- K točki 6: IP za projekt Vzpostavitev regionalno podeželskega inovacijskega centra (gradivo bo posredovano do 13.09.2013)