New Page 2
Baze podatkov

 

Katalog "Pristojnosti slovenskih občin"

Katalog "Pristojosti slovenskih občin" v elektronski in pisni obliki omogoča pregled pristojnosti in nalog občine po posameznih predpisih Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije in ministrstev. Pristojnosti organov občin so podane posebej za občinski svet, župana, občinsko upravo in druge organe oziroma telesa v občini. Vsi predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin so razdeljeni v 10 osnovnih poglavij in v okviru teh na podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo. v katalogu "Pristojnosti slovenskih občin" so objavljene zbirke obsežnih strokovnih vsebin, podatkov, osnutkov aktov, primerov iz prakse in pripomočkov z vseh področij pristojnosti slovenskih občin.

 
Katalogi informacij javnega značaja

Na Portalu Lex localis objavljamo informacije javnega značaja več kot 100 slovenskih občin, javnih zavodov in javnih podjetij (seznam). Vse informacije javnega značaja so objavljene v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/.