Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Katalog "Pristojnosti slovenskih občin" z osnutki aktov in primeri iz prakse

Odprti del

Katalog "Pristojnosti slovenskih občin" v elektronski in pisni obliki omogoča pregled pristojnosti in nalog občine po posameznih predpisih Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije in ministrstev. Pristojnosti organov občin so podane posebej za občinski svet, župana, občinsko upravo in druge organe oziroma telesa v občini. Vsi predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin so razdeljeni v 10 osnovnih poglavij in v okviru teh na podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo. Katalog "Pristojnosti slovenskih občin" izdaja Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor. Izdajo kataloga "Pristojnosti slovenskih občin" sofinancira Skupnost občin Slovenije. V katalogu "Pristojnosti slovenskih občin" so objavljene zbirke obsežnih strokovnih vsebin, podatkov, osnutkov aktov, primerov iz prakse in pripomočkov z vseh področij pristojnosti slovenskih občin.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor