Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Storitve občine za občanke in občane

Občina v katalogu informacij javnega značaja, v skladu z določilom 8. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, objavlja podatke o svojih storitvah, ki obsegajo: • pogoje, ki jih morajo osebe izpolnjevati, da lahko zahtevajo posamezno storitev; • krajevno pristojnost oziroma območje, na katerem ali za katerega se izvaja storitev; • podatke o dostopnosti organa (kontaktni podatki, uradne ure in podobno); • način, na katerega se lahko zahteva posamezna storitev, vključno s povezavo na elektronsko dostopen obrazec za vlogo, navedbo morebitnih zahtevanih prilog, navedbo o stroških storitve ter navedbo podatkov, ki jih bo organ dobil sam na podlagi veljavnih predpisov; • navedbo predpisov, ki so pravna podlaga ali sicer urejajo storitev.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor