SPOZNAJTE NAS

dr. Boštjan Brezovnik

Direktor

dr. Gorazd Trpin

Svetovalec

dr. Franjo Mlinarič

Svetovalec

dr. Aleksij Mužina

Svetovalec

STORITVE OBČINE ZA OBČANKE IN OBČANE (VLOGE IN OBRAZCI)

DRUŽINA IN OTROCI, STANOVANJE

Dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka. Opravljanje dovoljene dejavnosti v občinskem stanovanju. zamenjava občinskega neprofitnega stanovanja. Izredna pomoč pri uporabi občinskega stanovanja ...

LOKALNA SAMOUPRAVA

Sklic zbora občanov. Razpis referenduma o splošnem aktu občine. Zahteva za izdajo ali razveljavitev splošnega akta občine. Ugovor zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora. Soglasje organizatorju volilne kampanje za plakatiranje ...

KMETIJSTVO, GOZDRASTVO, PREHRANA

Odreditev prepovedi nabiranja plodov gojenih dreves v gozdu. Čezmerna uporaba gozdne ceste. Prijava zapuščene živali ...

OSEBNA STANJA

Zahteva za vpogled v lastne osebne podatke ...

OKOLJE IN PROSTOR

Projektni pogoji. Soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Potrdilo o namenski rabi zemljišča. Odmera komunalnega prispevka. Lokacijska informacija. Popolna ali delna zapora občinske ceste ...

PODJETNIŠTVO

Prodaja blaga na premičnih stojnicah. Prodaja blaga s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno. Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije). Dovoljenje za prodajo domačih jedi in kupljenih pijač na kmetiji ...

KULTURA

Potrdilo občine, da ne uveljavlja predkupne pravice na spomeniku lokalnega pomena. Zahtevek lastnika spomenika lokalnega pomena do nadomestila ...

DRUŽBE, DRUŠTVA, USTANOVE

Dovoljenje k uporabi imena občine v imenu ustanove. Dovoljenje k uporabi imena občine v imenu društva. Dovoljenje k uporabi imena občine v firmi družbe ...

VARNOST, REŠEVANJE

Dovoljenje za hojo, drsanje in druge dejavnosti na zaledeneli površini ...

OBČINA IN DRUŽBA

Pridobitev informacije javnega značaja. Obvestilo o shodu oziroma prireditvi.

OSEBNE FINNANCE IN DAVKI

Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ...

POGREB IN POKOP

Prijava pokopa. Raztros pepela. Pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Prekop posmrtnih ostankov pokojnika. Najem groba. Postavitev, popravilo ali odstranitev spomenikov na pokopališču.