New Page 2
Lex localis - vprašanja in odgovori

 

Svetovalna dejavnost

Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor je znanstveno raziskovalni zavod ustanovljen leta 1994. Od svoje ustanovitve do danes so sodelavci inštituta izdelali več aplikativnih razvojnih projektov ter številne ekspertize. Ob znanstvenoraziskovalni dejavnosti na področju dela lokalne samouprave in javnih naročil, je poglavitna dejavnost inštituta posredovanje raziskovalnih dosežkov v praksi. V tem okviru inštitut opravlja tudi svetovalno dejavnost na področju lokalne samouprave, javnega naročanja, izvajanja dejavnosti javnih služb in javno-zasebnega partnerstva.

 
Objava odgovorov, mnenj in ekspertiz

Odgovori, mnenja in ekspertize se v soglasju z naročnikom objavljajo na Portalu Lex localis v okviru kataloga "Pristojosti slovenskih občin".

 
Naročilo in cena

Cena priprave odgovora, mnenja in ekspertize je vezana na ceno svetovalne ure, ki znaša 78,60 EUR (v ceno ni vključen 22% DDV). Za dodatne informacije in naročila smo Vam na voljo po epošti: portal@lex-localis.info ali telefonu 02 250 04 58.