New Page 2

Številka: 032 0022/2018-6 izredna

Datum: 25. 4. 2022

 

VABILO

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ruše in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše vas vabim na 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ruše, ki bo

 

v četrtek, 5. maja 2022, s pričetkom ob 16. uri

v konferenčni dvorani gasilskega društva Ruše, Kidričeva ulica 3, Ruše

 

 

Predlagani DNEVNI RED:

1. Pričetek seje:

- ugotovitev prisotnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

4. 1. dopolnitev »Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2022« (gradivo)

 

Prosimo, da se seje zagotovo udeležite. V primeru zadržanosti sporočite svojo odsotnost elektronski naslov: katja.hrovatin@ruse.si.

 

Občina Ruše

Urška Repolusk, županja