Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini  Poljčane za leto 2019            
Načrt javne razsvetljave Občine Vitanje           
Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Poljčane           
Statistika predobremenitev           
Letni program športa v Mestni občini Ptuj za leto 2017           
Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025           
Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Zreče           
Dopolnjen lokalni program za kulturo 2016-2019           
Izvedbeni plan akcijskega načrta za enake možnosti žensk in moških v Mestni občini Ptuj za leto 2016           
Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2016-2020           
Dolgoročni občinski strateški načrt 2015 - 2020           
Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Mestni občini Ptuj v letu 2015           
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti           
Letni program športa v Mestni občini Ptuj za leto 2016           
Akcijski načrt preventivnih programov na področju drog v Mestni občini Ptuj 2015           
Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ptuj za leto 2015           
Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Ptuj za leto 2015           
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Mestni občini Ptuj za leto 2014           
Analiza izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS ZREČE«)           
Občinski program varnosti Občine Gornji Grad           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor