Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Dornava           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2008           
Sklep o povišanju cen programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava.           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2007           
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2007           
Popravek Pravilnika o plačah občinskih funkcionajev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Dornava           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dornava           
Popravek odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2006           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Dornava           
Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v osnovni in srednji šoli ter študentov           
Pravilnik o financiranju občinskih društev iz proračuna           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2006           
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava           
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Soglasje           
Odlok o proračunu občine Dornava za leto 2007           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Dornava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor