Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava           
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna občine Dornava za leto 2009           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Dornava           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Dornava           
Sklep o začasnem financiranju občine Dornava v obdobju januar - marec 2009           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o neodplačnem prenosu nepremičnine           
Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Dornava           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2008            
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Dornava           
Odlok o režijskem obratu v Občini Dornava           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja            
Letni program športa Občine Dornava za leto 2008           
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2007           
Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja           
Odlok o grbu in zastavi Občine Dornava           
Odlok o predkupni pravici Občine Dornava           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta v javnem interesi izgradnje večnamenskega objekta Vila pri Lipi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor