Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava v obdobju januar – marec 2010           
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2010           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dornava           
Popravek odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2009           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Dornava za leto 2008           
Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava           
Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: prostorsko ureditveni pogoji za območje občine Dornava           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Dornava za leto 2009           
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2009           
Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava           
Letni program športa Občine Dornava za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin            
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Dornava           
Odlok o proračunu občine Dornava za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor