Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava v obdobju januar – marec 2017           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dornava           
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2017           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora DO11- rekreacijsko območje Dornava           
Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2016           
Sklep o potrditvi cene v vrtcu Dornava           
Sklep o potrditvi cene v vrtcu Dornava           
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Dornava           
Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov (UPB-1)           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dornava           
Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dornava           
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2015           
Sklep o potrditvi cene storitve pomoči na domu           
Pravilnik o kriterijih, načinu vpisa in sprejemu otrok v VVE pri OŠ dr. Franja Žgeča Dornava           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Dornava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor