Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2017           
Sklep o potrditvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava           
Sklep o potrditvi poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Dornava za leto 2018 in ponudbene cene gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Dornava           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas           
Sklep o sprejemu letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Dornava v letu 2016           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o soglasju k ceni letnega vzdrževanja, uporabi mrliške vežice, plačila govornika in zastavonoša           
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2016           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o soglasju k ceni pomoči na domu           
Letni program športa Občine Dornava za leto 2017           
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2017           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor