Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2018           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava           
Osnutek Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj            
Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Dornava v letu 2016           
Osnutek Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2017           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Dornava za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi cene storitve pomoči na domu za leto 2017           
Predlog Letnega programa športa Občine Dornava za leto 2017           
Predlog Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor