Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke nadomestila za uporabo stabnega zemljišča           
Odlok o delovnem področju in pristojnostih delovnih teles Občinskega sveta občine Komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1995           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 6. 8. 1995 o uvedbi samoprispevka v denarju za območje vaške skupnosti Gornja Branica           
Sklep o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica, ki zajema naselja Koboli, Čehovini, Večkoti, Trebižani, Kodreti in Dolanci           
Ugotovitev, da je mandat lana Občinskega sveta občine Komen prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenske ljudske stranke - SLS.           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komen           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Komen v letu 1995           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen           
Statutarni sklep Občine Komen           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor