Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 1999           
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen, drugi krog           
Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v občini Komen           
Odlok o varstvu vodnih virov vodovoda Branica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču           
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Komen           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1998           
Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Komen           
Odlok o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Komen           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1997           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 1998           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Komen za leto 1998           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Komen za leto 1997           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor