Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju           
Poročilo o izidu naknadnega referenduma o odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja–Stjenka Komen           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Komen            
Sklep o razpisu naknadnega referenduma           
Sklep o delovanju in pristojnostih Turistično informacijskega centra Štanjel           
Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Komen           
Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Komen           
Sklep o spremembi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2002           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2001           
Sklep o začasnem financiranju           
Sklep  o začasnem financiranju           
Sklep o skupnem elektronskem naslovu           
Odlok o spremembi odloka o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč Občine Sežana           
Odlok  o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »dimnikarstvo«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor