Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju           
Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks za leto 2006           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2006           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2005           
Odlok o predkupni pravici Občine Komen           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi enotne višine kritja začasnih izpisov otrok v času poletnih počitnic za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Komen           
Sklep o kritju dela cene programa predšolske vzgoje otrok ob začasnih izpisih otrok v času počitnic           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen           
Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnem obdobju           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2005           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2004           
Sklep o začasnem financiranju           
Sklep o pridobitvi mandata           
Ugotovitveni sklep o prenehanju in prehodu mandata           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor