Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2007           
Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks za leto 2007           
Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Komen dne 22. 10. 2006           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen           
Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Komen           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve           
Odlok o prazniku in o priznanjih Občine Komen           
Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije Občine Komen           
Sklep o razrešitvi namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Komen           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Komen           
Pogoji za uporabo plakatnih mest na območju Občine Komen v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006           
Odlok o grbu in zastavi Občine Komen           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2005           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov           
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij           
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Sežana, za območje Občine Komen           
Sklep o možnosti vpisa otrok v poldnevni program v prvem starostnem obdobju           
Sklep o določitvi poslovalnega časa enot Vrtca Sežana na območju Občine Komen           
Sklep o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor