Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2010           
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Komen           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2010           
Odlok o turistični taksi v Občini Komen           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2009           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Komen           
Statut Občine Komen           
Odlok o dopolnitvi Odloka o proračuna Občine Komen za leto 2009           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Komen           
Letni program športa v Občini Komen za leto 2009           
Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2009           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2008           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen           
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Komen v obdobju april–junij 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor