Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2011           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2011           
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen, drugi krog, 24. 10. 2010           
Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v Občini Komen, dne 10. oktobra 2010           
Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Komen           
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2010           
Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen           
Odlok o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen           
Pravilnik o oblikovanju in uresničevanju programa cepljenja proti okužbi s humanim virusom papiloma (HPV) v Občini Komen za leto 2010           
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku in priznanjih Občine Komen           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2009           
Poročilo o izidu glasovanja in o izidu svetovalnega referenduma o vključitvi območja namenjenega izgradnji naselja varovanih stanovanj na severovzhodnem delu vasi Kobjeglava v poselitveno območje, ki je bil 28. 3. 2010           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Komen           
Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o vključitvi območja namenjenega izgradnji naselja varovanih stanovanj na severovzhodnem delu vasi Kobjeglava v poselitveno območje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor