Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2018           
Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks           
Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ           
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Komenski Kras           
Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05)           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2017           
Sklep o financiranju političnih strank           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras           
Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen           
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2016           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku in o priznanjih Občine Komen           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor