Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2018           
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen — druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen — skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o dežurstvu prodajaln v Občini Komen           
Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o delovanju in pristojnostih Turistično informacijskega centra Štanjel           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica — prva obravnava           
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen — prva obravnava           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen — prva obravnava            
Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2018           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Komen - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja — Stjenka Komen - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o turistični taksi - druga obravnava           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen - prva obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komen za leto 2017           
Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Komen - prva obravnava           
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen - druga obravnava           
Predlog Odloka o oglaševanju v Občini Komen - druga obravnava           
Predlog Odloka o turistični taksi - prva obravnava           
Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor